Gustava Zemgala gatve 76, Rīga Tālrunis: (+371) 6711 44 70

Jautājumi un atbildes

Iespējams atbilde uz Jūsu jautājumu ir šeit.

Kā pareizi salīdzināt cenu piedāvājumus?
Lai objektīvi salīdzinātu cenu piedāvājumus, tiem ir jābūt ar vienādu tirdzniecības periodu un cenas veidu. Lai aprēķinātu starpību par vienu kWh ar spēkā esošo cenu, vienīgā pozīcija kura Jums būtu jāsalīdzina rēķinā, ir elektroenerģijas cena, pārējās izmaksas, t.sk. sistēmas pakalpojumi, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes paliks nemainīga, neatkarīgi no tā, ar kuru no elektroenerģijas tirgotāju noslēgsiet līgumu.
Kas ir balansēšanas pakalpojums?
Balansēšanas pakalpojums ir paredzēts starpības starp gala lietotāja plānoto un faktiski patērēto elektroenerģiju segšanai. Balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir pārvades sistēmas operators A/S „Augstsprieguma tīkls”, vai elektroenerģijas tirgotājs, kurš ir noslēdzis balansēšanas līgumu ar pārvades sistēmas operatoru A/S „Augstsprieguma tīkls” ( elektroenergijas_sistema_balansesana).
Cik ilgā laikā tiek sagatavoti elektroenerģijas tirdzniecības līgums un sistēmas pakalpojuma līgums?
Elektroenerģijas tirdzniecības līgums tiek sagatavots un nosūtīts pa e-pastu uzreiz pēc vienošanas ar tirgotāju. Sistēmas pakalpojuma līgums, ja tāds klientam iepriekš nav bijis noslēgts, tiek sagatavots un nosūtīts mēneša laikā pēc tirgotāja maiņas.
Kur var iepazīties ar sistēmas pakalpojuma līgumu?
Iepazīties ar sistēmas pakalpojumu līgumu un tā pielikumu var A/S „Sadales tīkls” mājaslapā.
Kas ir obligātā iepirkuma komponentes, kāpēc par tām ir jāmaksā?
Obligātais iepirkums – Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem.

Obligātā iepirkuma komponentes – kompensē publiskā tirgotāja papildus izdevumus, kas tam rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas gala lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Obligātā iepirkuma komponentes apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tās tiek pārskatītas un mainītas vienu reizi gadā 1. aprīlī.

Klientam ir bijuši īslaicīgi atslēgumi, kas radījuši būtiskus zaudējumus. Vai tiks risināti šāda rakstura jautājumi? Kas ir atbildīgs par to – SIA „Inter RAO Latvia” vai A/S „Sadales tīkls”? Vai ir iespējami garantētās barošanas risinājumi?
Šāda rakstura jautājumus ir iespējams risināt, bet tie ir tiešā veidā atkarīgi no sistēmas operatoriem – A/S „Sadales tīkls” vai A/S „Augstsprieguma tīkls”. Patlaban Latvijā ir pieejami dažāda veida garantētās barošanas risinājumi, bet ne SIA „Inter RAO Latvia”, ne A/S ”Sadales tīkls” pašlaik šāda veida pakalpojumus nepiedāvā.