Gustava Zemgala gatve 76, Rīga Tālrunis: (+371) 6711 44 70

Elektroenerģijas tirgus

Sestais gads atvērtā tirgū visām juridiskām personām

Tirgotāja maiņas process

 1. Klients pieprasa no “INTER RAO Latvia” cenas piedāvājumu.
 2. Līdz 15. datumam tiek noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums, pēc kā tirgotājs “INTER RAO Latvia” paziņo sadales pakalpojumu sniedzējam A/S „Sadales tīkls” par notikušo tirgotāja maiņu.
 3. Nākamā kalendārā mēneša 1. datumā Jūs kļūstat par SIA “INTER RAO Latvia” klientu.

līgumattiecības saistītas ar tirgotāja maiņu

Lai patērētājs varētu noslēgt elektroenerģijas pirkšanas-pārdošana līgumu ar tirgotāju SIA “INTER RAO Latvia”, tam ir jānoslēdz, vai jābūt spēkā esošam sistēmas pakalpojumu līgumam ar sadales sistēmas operatoru A/S “Sadales tīkls” vai citu.

Elektroenerģijas tirgus liberalizācijas etapi

Pirmais

elektroenerģijas tirgus liberalizācijas posms sācies 2007. gada 1. jūnijā, kad patērētājiem radās iespēja iegādāties elektroenerģiju no neatkarīgiem, Latvijā licencētiem elektroenerģijas tirgotājiem.

Sākot ar 2012. gada 1. aprīlī

visas juridiskās personas, kurām vismaz viens objekts ir pieslēgts pie vidējā vai augstsprieguma un/vai ievadaizsardzības aparāta nomināla strāva sastāda 101 ampēru vai vairāk, ir pienākums iepirkt elektroenerģiju brīvajā tirgū pa vienošanās cenu.

No 2012. gada 1.novembra

visām juridiskajām personām, neatkarīgi no viņu pieslēgumu strāvas, ir pienākums iegādāties elektroenerģiju brīvajā tirgū.

Pēdējais elektroenerģijas tirgus atklāšanas posms ir 2015. gada 1. janvāris,

ne tikai juridiskajām, bet arī visām privātpersonām turpmāk ir jāizvēlas sev brīvi elektroenerģijas tirgotājs, tādā veidā kļūstot par atvērtā tirgus dalībniekiem.

Elektroenerģijas tirgus dalībnieki

Elektroenerģijas tirgū darbojas ražotāji, pārvades un sadales sistēmu operatori, kā arī elektroenerģijas tirgotāji:

 • ar elektroenerģijas ražošanu nodarbojas elektrostacijas, kuras savu produkciju pārdod vairumtirdzniecības tirgū;
 • ar elektroenerģijas pārvadi nodarbojas: pārvades sistēmas operators A/S “Augstsprieguma tīkls” un sadales sistēmas operators А/S “Sadales tīkls”.
 • ar elektroenerģijas tirdzniecību nodarbojas uzņēmumi, kuriem ir piešķirta tirgotāja licence. Tie iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, vairumtirdzniecības tirgū vai enerģētikas biržā Nord Pool, un pārdod to patērētājiem.

Elektroenerģijas cena

Elektroenerģijas cenu ietekmē daudzi faktori – CO2 emisiju kvotu cenas, energoresursu (naftas, gāzes un ogļu) cenas pasaules tirgos, CENAS Nord Pool biržā, kā arī ūdens līmenis Daugavā un laika apstākļi.

Kopējās elektroenerģijas izmaksas veido 3 sastāvdaļas:

 • Elektroenerģijas cena
  Par šo cenu Jūs vienojieties ar tirgotāju, noslēdzot elektroenerģijas pirkšanas-pārdošanas līgumu. (Iekasē elektroenerģijas tirgotājs SIA “Inter RAO Latvia”).
 • Obligātā iepirkuma komponentes
  Tās kompensē publiskā tirgotāja papildus izdevumus, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas stacijās, izmantojot atjaunojamos resursus. (Iekasē Jūsu sistēmas operators).
 • Maksa par sistēmas pakalpojumiem
  Tā tiek noteikta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu, kurš ir vienāds visiem patērētājiem. (Iekasē Jūsu sistēmas operators).